Yunnan Nanbao

Chief Shi:+86 13988411801    
Manager Yang:+86 15987700460    
Office director Bo:+86 13759050777   +86(877)4069250
Chief Shi:+86 13988411801  +86(877)2077041
Manager Yang:+8615987700460   +86(877)2077047
Office director Bo:+86 13759050777   +86(877)2077052
16844959@qq.com
5 Tengxiao Road, Yuxi High-tech Industrial Development Zone, Yunnan Province, China
在线地图

在线地图

副标题